SJK-juniorit - Privacy policy

Contact details for registry matters
SJK-juniorit / Hannu Huilla
toimisto@sjk-juniorit.fi

SJK-JUNIORIT RY:N JÄSEN- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n
mukainen tietosuojaseloste käsittelytoimista

 1. Rekisterinpitäjä
  SJK-juniorit ry
  Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
  y-tunnus 0198559-3
  Puhelin 050 3582768

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
  SJK-juniorit / Hannu Huilla
  050-4328785
  toimisto@sjk-juniorit.fi

 3. Rekisterin nimi
  SJK-juniorit jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai yhdistyksen jäsensuhteen perusteella.

 5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
   Ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä
   Sähköinen jäsenviestintä ja muu tiedottaminen
   Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
   Jäsen- ja seuramaksujen hallinta

 6. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
   Jäsenen perustiedot, kuten: nimitiedot, sukupuoli, syntymäaika, syntymäkaupunki, yhteystiedot ,
  osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alaikäisen jäsenen huoltajien nimet ja yhteystiedot
   henkilön kuva, mahdolliset luvat ja suostumukset
   Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten: laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
  peruutustiedot, palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus,
  tapahtumien osallistumistiedot, seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut
  asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
  Yhteistyökumppanirekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja
  yhteyshenkilöistä:
  • nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 7. Jäsenrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttämisaika
  Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
   Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla
  vastaavalla tavalla
   Rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön syöttäminä
  Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten
  toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai
  ETA:n ulkopuolelle.

 9. Henkilötietojen käsittelijät
  SJK-junioreiden työntekijöiden lisäksi tarvittaessa joukkueiden toimihenkilöt (mm. valmentajat,
  joukkueenjohtajat, tilinhoitajat) sekä PLU:n kirjanpitäjät/laskutuksesta vastaavat työntekijät.

 10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja
  kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
   Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen
  suostumuksensa.
   Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
  esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
  tavalla.
   Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen,
  että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
   Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan
  luovuttaa uuden organisaation sisällä.
   Luovutamme tietoja Palloliiton Pelipaikkaan pelipassin ja vakuutuksen hankintaa varten

 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen.
  Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
  Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö
  tulee lähettää osoitteeseen: toimisto@sjk-juniorit.fi
  Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan
  postiosoitteeseen tai sähköpostitse toimisto@sjk-juniorit.fi
  Rekisteröity voi myös kieltää sähköisen viestinnän tai vaatia tietojen poistoa ilmoittamalla siitä
  sähköpostitse toimisto@sjk-juniorit.fi
  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa
  siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut
  rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai
  sähköpostitse

 12. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja
  käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen
  avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

 13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
  ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
  Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Download
Updated at - 2019-01-11 11:12